Contributie en Lidmaatschap

Spelerskaart (alleen senioren):47,50
D1 / H1:24,50
D2 / H2 / H3:22,00
Jeugd:14,00

De contributie zal via automatische incasso van uw rekening worden afgeschreven.

• In de maanden juni en juli wordt er niet geïncasseerd. (In totaal wordt er dus 10x geld afgeschreven)
• De spelerskaart zal alleen bij senioren die competitie spelen in rekening worden gebracht.
• Bij de eerste afschrijving per seizoen zal ook de spelerskaart worden geïncasseerd.
• Bij nieuwe leden wordt de spelerskaart geïncasseerd zodra de spelerskaart is aangevraagd.

Indien er vragen zijn omtrent de contributie/aanmelden kunt u contact opnemen met de penningmeester(s) (penningmeester@diosvolleybal.nl)

Rabobank IBAN: NL76RABO0139090479   t.n.v. DIOS  Oldemarkt
BIC: RABONL2U

Te downloaden formulieren:
Opgaveformulier
Machtigingskaart