Volleybal vereniging
e-Boekhouden.nl
Inloggen

Contact

Bestuur bestuur@diosvolleybal.nl
Kees Verbeek (0561-451446) – Voorzitter
Miquel Verbeek (06-30231334) – Secretaris
Rianne Onstwedder-Freriks – Penningmeester
Diana Ferwerda – Ledenadministratie
Brent Knol – Jeugd Commissie
Bastiaan van de Haar – Sponsor Commissie

Wedstrijdsecretariaat secretariaat@diosvolleybal.nl
Miquel Verbeek (06-30231334)

Sponsorcommissie sc@diosvolleybal.nl
Bastiaan van de Haar

Ledenadministratie ledenadministratie@diosvolleybal.nl
Diana Ferwerda

Jeugd commissie jc@diosvolleybal.nl
Brent Knol
Deborah van der Valk
Larissa Hellema
Mariëlle Verbeek
Marco Plat
Jolanda Spijksma – van der Galien

Technische commissie tc@diosvolleybal.nl
Dennis Damhuis
Edwin Kok
Kees Verbeek
Anne Hoogma

Materiaal commissie materiaal@diosvolleybal.nl
Johannes en Bertha van der Veen

Scheidsrechters scheidsrechters@diosvolleybal.nl
Janneke Dekker – van der Veen
Leon van der Heide
Brent Knol
Hessel Homme Riemersma
Johannes van der Veen
Bertha van der Veen
Miquel Verbeek
Patrick Schroor
Bastiaan van de Haar
Larissa Hellema
Vincent Damhuis
Antoon vd Sluis
Mariëlle Verbeek

Webmaster webmaster@diosvolleybal.nl
Vincent Damhuis

 

Rabobank IBAN: NL76RABO0139090479 t.n.v. DIOS Oldemarkt
BIC: RABONL2U