Volleybal vereniging
e-Boekhouden.nl
Inloggen

Mededeling

Dames VC Sneek komen naar jubileum DIOS

Aan: de leden van DIOS

Beste mensen,

Op vrijdag 1 september 2017 bestaat onze Volleybalvereniging DIOS precies 50 jaar. Aan deze mijlpaal willen we uiteraard niet voorbij gaan. Het bestuur van DIOS heeft een jubileumcommissie in het leven geroepen, die de afgelopen maanden de nodige voorbereidingen heeft getroffen om een interessant en sportief jubileumprogramma voor de leden te organiseren.

We zijn er enorm trots op, dat we erin geslaagd zijn om de dames van VC Sneek, landskampioene in 2015 en 2016 en verliezend finaliste om het landskampioenschap in 2017, voor onze jubileumdag op 2 september a.s. naar Oldemarkt te halen.

VC Sneek biedt ons een middagvullend sportief programma aan met vanaf 13.45 uur een internationale oefenwedstrijd tegen USC Munster uit de Bundesliga van Duitsland op het centrecourt van MFC Dalzicht.
Na een korte pauze zullen de dames van VC Sneek vanaf 16.15 uur een volleybalclinic verzorgen voor en met alle seniorleden van DIOS, aangevuld met onze twee B-teams. Deze kans om samen met (inter)nationale topvolleybalsters op het veld te staan mogen jullie zeker niet laten lopen.

 

Vrijdag 1 september 2017:

20.00 – 22.00 uur:
Officiële receptie van het bestuur voor genodigden in de foyer van MFC Dalzicht.

Zaterdag 2 september 2017:

10.00 – 12.00 uur: 
Volleybal/sportactiviteiten voor de CMV-jeugd en de B- en C-jeugd in MFC Dalzicht

13.00 uur:
Inspelen/warming-up VC Sneek en USC Munster

13.45 – 15.45 uur:
Internationale oefenwedstrijd tussen VC Sneek en USC Munster

15.45 – 16.15 uur:
Pauze voor VC Sneek

16.15 – 18.00/18.15 uur:
Volleybalclinic VC Sneek voor en met seniorleden en de B-teams van DIOS

Vanaf 20.30 uur:
Feestavond seniorleden DIOS en oud-leden van DIOS (plus evt. partners) in de foyer van MFC Dalzicht

0.30 uur/1.00 uur
Einde feestavond

 

De middagactiviteit (bijwonen oefenwedstrijd en deelnemen aan de clinic) zijn voor de leden van DIOS gratis.

De partners van leden van DIOS, alsmede oud-leden van DIOS (eventueel met partners) zijn uiteraard van harte welkom om de oefenwedstrijd van VC Sneek en de clinic bij te wonen en te aanschouwen.

We vragen van hen een bescheiden bijdrage van € 2,00 per persoon, te voldoen aan de kassa, die vanaf 12.45 uur bij de ingang van MFC Dalzicht open is.

Tijdens de feestavond vanaf 20.30 uur ontvangen de leden een nog nader te bepalen aantal consumptiemunten. De rest van de consumpties is voor eigen rekening.

Ook de partners van leden, alsmede oud-leden van DIOS (evt. met partners) zijn van harte welkom op de feestavond. Deze kosten zijn echter wel voor eigen rekening.

We verzoeken jullie om jullie aanwezigheid/deelname (ook van de partners) zo spoedig mogelijk op te geven op het opgaveformulier hier boven!

We hopen er met elkaar op 2 september a.s. een mooie, sportieve en feestelijke dag van te maken.

 

Mede namens de jubileumcommissie,
Het bestuur van DIOS

Algemene ledenvergadering

Algemene Leden Vergadering 2016.

De Algemene Leden Vergadering 2016 van DIOS zal worden gehouden op donderdagavond 29 september a.s.
De vergadering vindt plaats in MFC Dalzicht en begint om 20.00 uur.

We hopen, dat velen van jullie op 29 september a.s. aanwezig zijn om over het reilen en zeilen van DIOS mee te praten. Zet deze datum dus vast in je agenda!

Update: De agenda is inmiddels beschikbaar:

agenda-algemene-leden-vergadering

Tot 29 september!

Het bestuur van DIOS

Einde Beachvolleybaltoernooi Oldemarkt

Na tien succesvolle jaren van het AutoRaggers Beachvolleybal Toernooi in Oldemarkt komt er helaas geen elfde editie in het traditioneel derde weekend van juni. De organisatiecommissie van het toernooi heeft met pijn in het hart, wegens onvoldoende mankracht in de commissie, dit besluit genomen. Na de tiende editie hebben zes leden van de achtkoppige organisatiecommissie aangegeven er een punt achter te willen zetten. De overige leden van de organisatiecommissie hebben alles op alles gezet om een volwaardige aanvulling voor de commissie te vinden. Daarvoor zijn ook gesprekken gevoerd met de volleybalvereniging Steggerda, maar deze liepen helaas op niets uit.

“Van de zes leden, die er mee wilden stoppen waren er vier van het eerste uur, die aan alle tien edities een belangrijke bijdrage hebben geleverd. En die zijn niet zo maar te vervangen. We zijn naarstig op zoek gegaan om de commissie weer aan te vullen. Aanvankelijk leken een aantal mensen van de volleybalvereniging Steggerda geïnteresseerd om in te steken, maar zij zagen het op een gegeven moment toch niet zitten om er zo veel tijd in te steken. Ook binnen de Volleybalvereniging DIOS in Oldemarkt, waarvan vijf leden actief waren in de organisatie van het beachvolleybaltoernooi, kregen we signalen, dat er wel leden bereid waren om “iets” te doen in de uitvoering van het toernooi. Dat was voor ons te mager, want we hadden behoefte aan mensen, die zich vanaf januari tot juni volop wilden inzetten in de voorbereiding en de uitvoering van het toernooi. Vandaar, dat we met pijn in het hart de beslissing hebben moeten nemen om de stekker er uit te trekken. Erg jammer, dat dit prachtige toernooi van de agenda verdwijnt.”, aldus een van overgebleven commissieleden.

De eerste editie van het beachvolleybaltoernooi in Oldemarkt was in 2006. Op het zand van “Dalbeach”, op de parkeerplaats van MFC Dalzicht, meldden zich 34 teams om  de strijd aan te gaan op vier beachvolleybalvelden. In de loop der jaren groeide het toernooi uit naar één van de grootste beachvolleybaltoernooien in de regio. De afgelopen jaren namen er meer dan honderd teams deel aan het toernooi op zes beachvolleybalvelden. De gezellige entourage zorgde er voor, dat er zich elk jaar meer teams aanmeldden. Hoogtepunt van het toernooi was de zaterdagavond met de recreatieteams en de sponsorteams, die traditioneel werd afgesloten met een spetterende feestavond in de grote zaal van MFC Dalzicht.

“We hadden dit toernooi nooit kunnen organiseren zonder de steun van vele sponsoren. Meer dan 40 sponsoren zorgden jaarlijks voor de financiële ondersteuning. Die zijn we veel dank verschuldigd. Hierbij willen we onze hoofdsponsoren Hans Raggers van AutoRaggers Oldemarkt en Jos de Kleine van Kleiner BV in Paasloo ook in het bijzonder bedanken. Zonder hen hadden we het absoluut geen tien jaar volgehouden. Zo zorgde Jos de Kleine er voor, dat er jaarlijks belangeloos zo’n tweehonderd en vijftig kuub zand werd neergelegd op de parkeerplaats van MFC Dalzicht. Ook de financiële bijdrage van AutoRaggers was onmisbaar voor de organisatie. Dankzij hen en de andere sponsoren konden we tien jaar lang een fantastisch toernooi neerzetten, waar teams van heinde en verre op afkwamen. Ook van MFC Dalzicht kregen we alle medewerking om van de faciliteiten gebruik te maken. Maar dat is niet meer en dat spijt ons zeer`, aldus de overgebleven leden van de organisatiecommissie.

Gratis Aquafun voor jongeren met autisme in Zwembad De Waterwyck

Onder auspiciën van Stichting Empower organiseert Zwembad De Waterwyck aan de Gagelsweg 25 in Steenwijk vanaf oktober 2015 lessen Aquafun voor jongeren tussen 12 en 18 jaar met een autisme spectrumstoornis. De lessen hebben een trainingscyclus van drie maanden en de lessen zijn de eerste twee maanden gratis.

Aquafun is het meest uitdagende aquafitnessprogramma. De programma’s zijn voor iedereen toegankelijk en hebben als doel om effectief en intensief te werken aan conditie, spierversterking, uithoudingsvermogen en algehele fitheid. Daarnaast is Aquafun gewoon heel leuk om te doen!
De lessen zijn heel geschikt voor kinderen en jongeren met autisme. De eerste lessen zijn erop gericht om kennis te maken met het zwembad en de verschillende zwemvormen. Er wordt gebruik gemaakt van ballen, opduikfiguurtjes, pionnen en banden. Daarnaast zijn er lessen Aquarobics met muziek, spelvormen en survival, met vrije keuzeonderdelen.

Zwembad/sporthal De Waterwyck beschikt over een zwembad, een sporthal én een gezellige lounge. Het zwembad bestaat uit een wedstrijdbad, recreatiebad, verwarmd uitzwembad, baby- en peuterbad en er zijn aangepaste voorzieningen voor mindervaliden.

Stichting Empower zet in op de kracht van mensen met een autisme spectrum stoornis en hun begeleiders; vandaar de Engelse vertaling hiervan ‘Empower’. Het symbool van de stichting staat enerzijds voor verbetering en groei (‘opplussen’) en anderzijds voor de positieve benadering. Stichting Empower heeft als doel om het perspectief en de kwaliteit van leven van mensen met een autisme spectrumstoornis en de mensen in hun omgeving te vergroten.

De eerste lessen starten in oktober 2015. De Aquafunlessen zijn vanaf oktober elke woensdagavond (start 7 oktober) in Zwembad De Waterwyck aan de Gagelsweg 25 in Steenwijk van 18.15 tot 19.00 uur. De lessen worden gegeven door de vakgroep van Zwembad De Waterwyck, aangevuld met pedagogische en didactisch geschoolde trainers van Empower.

De inschrijving voor de lessen Aquafun voor kinderen en jongeren met autisme is geopend. Wil je ook meedoen? Er is nog plaats! Meld je aan via mbvs@dewaterwyck.nl of neem voor meer informatie contact op met Baukelien Kuiper van Zwembad De Waterwyck.

Uitnodiging en agenda ALV – donderdag 27 augustus 2015

 

voor de leden, ouders van de jeugdleden, trainers en vrijwilligers:
Wij nodigen U (jullie) van harte uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

op: donderdag 27 augustus 2015
in: MFC Dalzicht, Frieseweg te Oldemarkt Aanvang: 20:00 uur

Agenda

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter
 2. Verslag Algemene Leden Vergadering van 6 november 2014
 3. Jaarverslag 1 augustus 2014 t/m 31 juli 2015
 4. Financieel verslag 1 augustus 2014 t/m 31 juli 2015
 5. Begroting boekjaar 1 augustus 2015 t/m 31 juli 2016
 6. Verslag kascommissie (Piet Kemper en Dennis Damhuis)
 7. Benoeming kascommissie
  • Aftredend: Piet Kemper Er wordt een nieuwe vertegenwoordiger gevraagd
 8. Voorstel kledinggeld vanaf 1 augustus 2015
  • Het voorstel is omschreven in een brief, die binnenkort aan de leden zal worden verstrekt.
 9. Verslag commissies over de periode 1 augustus 2014 t/m 31 juli 2015:
  • • Sponsor Activiteiten Commissie (SAC)
  • • Jeugd Commissie (JC)
  • • Technische Commissie (TC)
  • • Scheidsrechters Commissie (SC)
 10. Bestuursverkiezingen:
   • Aftredend en niet herkiesbaar:
    Deborah van der Valk (JC) en Hessel Homme Riemersma (Penningmeester)
   • Aftredend en herkiesbaar: Miquel Verbeek

   

   • Verkiesbaar als vertegenwoordiger van de
    SAC: Johan Snijder
    JC: Brent Knol

   

  • Tegenkandidaten voor de verkiesbare leden (Johan Snijder en Brent Knol) en het herkiesbare lid (Miquel Verbeek) kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
 11. Presentatie Beleidsplan 2015 – 2018
 12. Trouwe leden
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

WIJ REKENEN OP UW (JULLIE) KOMST !!!!!!

Documenten:
Verslag Algemene Leden Vergadering van 6 november 2014
Agenda