Volleybal vereniging
e-Boekhouden.nl
Inloggen

Website

2020 GEEN Bakkerij Boogaard Oliebollentoernooi

Helaas moeten we meedelen dat er dit jaar geen oliebollentoernooi kan plaatsvinden. De huidige COVID-19 situatie heeft ons doen besluiten om dit geweldige toernooi dit jaar over te slaan! Volgend jaar komen we natuurlijk terug met het 20steOliebollentoernooi. 

Stay safe en let op elkaar!

Met vriendelijke groet,
Activiteiten Commissie DIOS

Aandachtspunten Corona

Beste leden en gasten van Dios,

In deze tijd zijn we blij dat we weer mogen en kunnen sporten in Dalzicht, maar er zijn ook wel een aantal aandachtspunten waar we aan proberen te voldoen. Als we met elkaar er voor kunnen zorgen dat we de regels zo goed mogelijk proberen na te streven, kunnen we hopelijk gebruik blijven maken van Dalzicht en zo onze geliefde sport blijven uitoefenen in tijden van corona. In navolging van de verscherpte regels die het kabinet heeft aangekondigd hebben wij het één en ander aangepast zoals hier onder valt te lezen.

 • Bij binnenkomst graag handen ontsmetten.
 • Bij binnenkomst houden we rekening met de 1,5 meter regel.
 • Graag per team één persoon als contact persoon opgeven.
 • Chauffeurs bij jeugdwedstrijden zelf registreren. 
 • Zoals de NeVoBo voor draagt een zo minimaal mogelijk aantal chauffeurs meenemen bij jeugdwedstrijden. ivm toelating tot sporthal. Chauffeurs bij uitwedstrijden zijn stafleden. Max 3 pers.
 • Zoals de NeVoBo ook adviseert kleedt u thuis alvast om.
 • De kleedkamer is dus niet beschikbaar om voor de wedstrijd om te kleden!!!
 • Het is niet toegestaan voor toeschouwers om de tribune te betreden, wel voor de sporters om hun schoenen aan te doen.
 • De kleedkamers zijn beperkt open voor toilet gebruik.
 • Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijden de kleedkamers te betreden om bidons te vullen, doe dit zoveel mogelijk thuis.
 • Douchen na afloop van een wedstrijd is nog mogelijk, maar gelijk en met een max van 15 minuten per team.
 • De kleedkamer verlaten via de gang en niet via de zaal!
 • De kantine is open tot 22:00 uur, maar neem ook hier de 1,5m in acht.
 • Wel is het mogelijk om vanuit de kantine een blik te werpen op het veld, maar ook hier is de 1,5 meter regel van acht. De kantine is wel om 22:00 uur gesloten ook voor de kijkers naar een wedstrijd!!!
 • Tijdens de wedstrijd houden de wisselspelers/coaches 1,5 meter afstand van elkaar en ook ten opzichte van de officials.
 • Probeer zoveel mogelijk thuis de DWF in te vullen zodat er niet onnodig uitgewisseld hoeft te worden met telefoons en/of tablets. Ook hier hou je 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Geen handen schudden voor de wedstrijd maar steek een vriendelijk hand op naar de tegenstander.
 • Ga niet onnodig hard gillen joelen, maar vier je punt ingetogen met elkaar.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijden de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging.
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Tot slot gebruik, gebruik altijd je gezonde verstand.

Met vriendelijke groet,

Bestuur DIOS Oldemarkt

Wat betekent het mondkapjes advies voor het volleybal/NeVoBo

Op vrijdagavond is het kabinet met een dringend advies voor het dragen van mondkapjes gekomen. Lees hier wat voor invloed dit heeft op het volleybal.

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. Om duidelijkheid te verschaffen over hoe we in het volleybal hier het beste mee om kunnen gaan, is hieronder een aantal aanvullende adviezen op een rijtje gezet:

 • Het mondkapje is geen vervanging van de overige maatregelen, zoals het houden van de 1,5 meter afstand en het niet yellen, zingen en schreeuwen in de zaal;
 • Jeugdteams vanaf 13 jaar en hun begeleiders en seniorenteams dragen bij binnenkomst op en bij vertrek van de accommodatie mondkapjes;
 • Als teams starten met hun warming-up en tijdens de wedstrijd gaan de mondkapjes af;
 • Wanneer je voor langere tijd op de spelersbank zit, is het advies ook op de bank mondkapjes te dragen;
 • De coach hoeft geen mondkapje te dragen, om zo verstaanbaar te blijven bij het geven van aanwijzingen aan het team;
 • Eventueel aanwezige lijnrechters, tellers en aanwezige jury houden hun mondkapje op;
 • Zaalwachten en mensen die voor de organisatie in de hal zijn, houden hun mondkapje op;
 • De scheidsrechters hoeven geen mondkapje op tijdens de wedstrijden.

Dit bovenstaande stuk is afkomstig van de NeVoBo website en is dus een advies van uit de NeVoBo en dus geen verplichting van uit DIOS en of MFC Dalzicht !!!!!!! publicatie 2-10-2020

Update – Corona virus

Beste volleyballers,

We zitten met elkaar in een bijzondere situatie. Door het Corona-virus staat het dagelijkse leven behoorlijk stil. Mensen werken thuis, kinderen mogen niet meer naar school en we moeten zoveel mogelijk binnenblijven. Dit betekent ook dat we niet meer mogen volleyballen. Hierdoor is het seizoen vroegtijdig beëindigd.

Via deze weg willen we jullie op de hoogte brengen van de huidige situatie en over wat ons te wachten staat voor de toekomst.

1. Trainingen en wedstrijden: de trainingen en wedstrijden zullen dit seizoen niet meer hervat worden. De NEVOBO komt deze week met een besluit over de competitie-indeling voor volgend seizoen. Aangezien we tot tenminste 1 juni 2020 niet meer bijeen mogen komen, is dit seizoen voorbij. 2. Activiteiten voor de jeugd: helaas komen ook alle activiteiten voor onze jeugdleden te vervallen. Het jeugdkamp zal verplaatst worden naar volgend seizoen. 3. Activiteitencommissie: afgelopen seizoen is er een nieuwe activiteiten commissie gevormd. Hessel Homme Riemersma heeft een aantal leden bereid gevonden om samen met hem activiteiten te organiseren ten behoeve van onze vereniging. Ook deze activiteiten komen helaas te vervallen. De belangrijkste zijn: de voorjaarsactie, parkeren Lambertusmarkt en het eindtoernooi (BBQ).

4. Voorbereidingen volgend seizoen: het bestuur en de commissies zijn ondanks de huidige teleurstellingen met volle enthousiasme bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. De Jeugdcommissie en de Technische commissie werken op dit moment aan de teamindeling. Wanneer deze bekend is dan zullen we jullie hierover informeren. Normaal gesproken starten de eerste trainingen dan op maandag 17 en woensdag 19 augustus 2020. Maar dit geheel afhankelijk van de situatie omtrent het Corona-virus en de maatregelen hiertegen.

Na een abrupt einde komt er straks ook weer een nieuw volleybalseizoen. En ik hoop jullie dan in een goede gezondheid te mogen verwelkomen op de sportvloer. Graag wil ik namens het bestuur iedereen bedanken die zich afgelopen seizoen heeft ingezet voor onze mooie vereniging en die dit nog doen. Het zijn er te veel om allemaal op te noemen. En dat is mooi. Want samen staan we sterk. Ik hoop dat we ook volgend seizoen mogen rekenen op jullie inzet.

Namens jullie voorzitter,
Brent Knol

Hebben jullie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!
Dit kan via bestuur@diosvolleybal.nl

Maatregelingen betreft het corona virus

De Nevobo heeft bekend gemaakt dat alle wedstrijden in ieder geval t/m 31 maart zijn afgelast.
Daarnaast hebben ze het advies uitgebracht om alle trainen af te gelasten.

Het bestuur van DIOS heeft besloten om het advies van de Nevobo op te volgen, waardoor alle trainingen in ieder geval de komende 2 weken zijn geannuleerd.

Update 22-03: De nevobo heeft besloten om alle competities en lager stop te zetten. Nieuwsbericht